Sunday, 12 February 2017

Fwd: पापाराझी – खाजगी आयुष्याची अखेर


---------- Forwar
Subject: पापाराझी – खाजगी आयुष्याची अखेर
To:


पापाराझी – खाजगी आयुष्याची अखेर
चित्रपट कलाकारांचे नखरे, त्यांचे पत्रकारांशी, फोटोग्राफर्सशी उडणारे खटके, प्रसंगी होणारी धक्काबुक्की याची सचित्र आणि रसभरीत वर्णनं आपण नेहमीच ऐकतो. चित्रपटासृष्टीसारख्या क्षेत्रात राहूनसुद्धा हे चित्रपट कलाकार प्रसिद्धीमाध्यमांशी फटकून का वागतात? असं नेमकं काय होतं की या कलाकारांचे पत्रकार व फोटोग्राफर्सशी उडणारे खटके इतक्या विकोपाला जातात की प्रकरण धक्काबुक्कीपर्यंत जातं? हे प्रकार केवळ चित्रपट कलाकारांच्या बाबतीतच घडतात असं नाही. काही बडी प्रस्थंदेखील अशाप्रकारच्या वादाच्या भोवर्‍यात सापडतात. आपल्यासमोर जे सत्य असतं ते एका फोटोच्या रूपात असतं. हा फोटो क्लिक करण्याआधी नेमकं काय झालं हे आपल्याला माहित नसतं आणि फोटो इतका बोलका असतो की सत्य माहित करून घेण्याची विचारशक्ती आपण गमावून बसतो. ज्याच्या बाबतीत हा प्रकार घडत असतो, ती सिलेब्रिटी व्यक्ती किती मन:स्ताप सहन करत असेल, याची आपण कल्पनाही केलेली नसते. कारण त्यांचं आयुष्य हे आपल्या दृष्टीने खाजगी नसतंच.

Paparazzi या चित्रपटाची कथा याच विषयावर बेतलेली आहे. बो लॅरॅमी हा एक उदयोन्मुख अभिनेता एका अ‍ॅक्शनपटाचा हिरो आहे. त्याच्या खाजगी आयुष्यात वारंवार डोकावून फोटो काढणार्‍या फोटोग्राफर्सची मजल इतपर्यंत जाते की बोला आपली पत्नी व मुलगा यांना गमवावं लागतंय की काय अशी वेळ येते. चित्रपटाचा पुर्वार्ध वेगवान आहे. क्षणाक्षणाला उत्कंठा वाढवणारा आहे. पण उत्तरार्ध तितकाच संथ आणि अतिशयोक्ती ताणणारा आहे. चित्रपटाचा विषय वेगळा असूनही वेगळया पद्धतीने हाताळला गेलेला नाही. उत्तरार्धातील रिव्हेंज फार्म्युला बर्‍याच चित्रपटांमधून पाहिलेला असल्यामुळे गुळगुळीत वाटतो आणि त्याच्या चित्रपटाच्या पूर्वाधाशी अजिबात संबंध नाही असं वारंवार वाटत रहातं. मात्र चित्रपटाच्या पूर्वार्धापर्यंत जे काही घडतं, ते पापाराझींच्या मनोवृत्तीचं यथार्थ दर्शन घडवतं.

हल्लीच इंग्लंडच्या राणी(?!)च्या नातवाचा – प्रिन्स विलियमचा विवाह झाला. ती बातमी वाचताना माझ्या डोळ्यांसमोर एकच चेहेरा वारंवार तरळत होता – लेडी डायना! प्रिन्स चार्ल्स आणि लेडी डायनाचा हा मोठा मुलगा. लेडी डायना आज जर हयात असती, तर प्रिन्सेस म्हणून नाही पण प्रिन्सची आई म्हणून तरी त्या लग्नात ती नक्कीच दिसली असती. आज तिच्या नसण्याचं कारण म्हणजे पापाराझी. राजकुमारीच्या पदाचा त्याग करून एक "नॉर्मल" आयुष्य जगू पहणार्‍या त्या सुंदर स्त्रीला पापाराझींनी कधीच एकटं सोडलं नाही. लेडी डायनाची वेगवान कारही त्यांचा ससेमिरा चुकवू शकली नाही आणि या पाठलागाचं पर्यवसान कार अपघातात झालं. एक सुंदर चेहेरा कायमचा काळाच्या पडद्याआड निघून गेला.


Thursday, 21 July 2016

Check out Abhishek's photos on Facebook.

facebook
Check out Abhishek's photos on Facebook.
If you sign up for Facebook, you'll be able to stay connected with friends by seeing their photos and videos, staying up to date with their latest status updates, exchanging messages and more.
Join Abhishek on Facebook
This message was sent to hacker.abhishekpratihari.viruslab@blogger.com. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future or have your email address used for friend suggestions, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025

Saturday, 4 June 2016

Check out Abhishek's photos on Facebook.

facebook
Check out Abhishek's photos on Facebook.
If you sign up for Facebook, you'll be able to stay connected with friends by seeing their photos and videos, staying up to date with their latest status updates, exchanging messages and more.
Join Abhishek on Facebook
This message was sent to hacker.abhishekpratihari.viruslab@blogger.com. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future or have your email address used for friend suggestions, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025

Tuesday, 1 September 2015

Java Interview Questions for Freshers

Dear readers, these Java Interview Questions have been designed especially to get you
acquainted with the nature of questions you may encounter during your interview for the subject
of Java Programming Language. As per my experience, good interviewers hardly planned to ask
any particular question during your interview, normally questions start with some basic concept of
the subject and later they continue based on further discussion and what you answer
.

These are some samples what is in the file:-

Q: What is JAR file?
A: JAR files is Java Archive fles and it aggregates many files into one. It holds Java classes in a
library. JAR files are built on ZIP file format and have .jar file extension.

Q: What is a WAR file?
A: This is Web Archive File and used to store XML, java classes, and JavaServer pages. which is
used to distribute a collection of JavaServer Pages, Java Servlets, Java classes, XML files, static Web
pages etc.

Q: What is NullPointerException?
A: A NullPointerException is thrown when calling the instance method of a null object, accessing or
modifying the field of a null object etc.

Q: What are the ways in which a thread can enter the waiting state?
A: A thread can enter the waiting state by invoking its sleep() method, by blocking on IO, by
unsuccessfully attempting to acquire an object's lock, or by invoking an object's wait() method. It
can also enter the waiting state by invoking its (deprecated) suspend() method.

 To get it : Click Here

Thursday, 2 April 2015

PD-Proxy Its Really Magic(Free 3 Months Premium membership)

PD-Proxy is a tunneling software that can secure your internet connection by encrypting all your connections to the internet.
http://www.pdproxy.com/
It can remove/unblock content, services and different websites that is normally blocked by your ISP. It can anonymize your connection because nobody likes to be spied on and tracked.Refer this diagram to understand what it is and how it is really works.
                                                              CLICK HERE


VPN Diagram

PD-Proxy Diagram
Benefits of VPN Include
Security - VPNs provide the highest level of security using advanced encryption and authentication protocols that protect data from unauthorized access. When you create a private virtual tunnel between your computer and ours, and surf the internet from there, your VPN account is giving you a layer of security you did not have before.


Anonymous Surfing - Our service will make anonymous and secure your Internet connection, creating an encrypted tunnel between you and our servers. This will assign a new ip address to your computer, in this case your online activity is anonymous and prevents harassment caused by people tracking you by your IP address.

Wi–Fi® Security for a Wireless World™ - when you use public Wi–Fi® hotspots, all the information you send to and receive from the Internet is sent over the air in the clear. Wi–Fi® is a radio, broadcasting everything to anyone who bothers to listen. Web pages, emails and passwords, instant message traffic, everything that’s not encrypted is readable by anyone in the area.

PD-Proxy uses industry–standard Virtual Private Networking (VPN) technology to create a secure tunnel between your laptop and the PD-Proxy servers. When you connect to PD-Proxy, all your Internet traffic goes through this encrypted tunnel, preventing users nearby from intercepting your information.

Everyone has right to protect privacy online. No one should spy on you while you are browsing anonymously. There are times when we feel hostile environment due to one reason or another, and we really need some solution for anonymous internet surfing, PD-Proxy serves to be the best option at that time!

Our VPN services bypass internet filters, and internet browsing goes uncensored. At the same time you are secure, its more like getting complete freedom on Internet. So do you really need a VPN? Click here to learn more why you should use a VPN.
 

Wednesday, 17 December 2014

Get Smart Phones (only in India):Upto 30% Off

We only Sell Samsung and Sony Handsets.

All Handsets Are ORIGINAL.
*You will Get your Mobile Warranty by Manufacturer.

Please Enter your Valid Details in the Registration Form:
REGISTRATION FORM: http://goo.gl/forms/jp9zv7wqYa

After Verification We will Contact You,For Second Step Verification.

Sunday, 2 June 2013

TOP TWENTY ENGINEERING MARVELS

1. CERN’s Large Hadron Collider
lhc idbYQ 7071
lhc idbYQ 7071
With an ability to change our understanding of the world around us and give us the reasons of our own existence, CERN’s LHC is for now the most spectacular and important technological marvel modern science has created. The particle accelerator is just a couple of days away from action, and the large construction 17 miles in circumference will surely make the coming two decades the most exciting for modern physicists. It's truly amazing creation that could answer the questions about the creation and existence of this universe itself!
2. International Space Station (ISS)

iss 8H4uv 7071
iss 8H4uv 7071
It is one thing making wonders of engineering on earth and a whole different ballgame when you need to do it outside the planet in outer space. The International Space Station (ISS) is a research facility that is a joint project among the space agencies of the United States (NASA), Russia (RKA), Japan (JAXA), Canada (CSA) and eleven European countries. When completed in 2010, it will be the largest and grandest human endeavor away from home, and to build such a massive structure in such dangerous conditions is one magnificent tribute to both human will and skill.
3. Three Gorges Dam
three gorges dam IbUoR 7071
three gorges dam IbUoR 7071
Taking shape of the largest hydroelectric power plant in the world and that too by a long shot, the Three Gorges Dam in China is not just spectacular to watch but enormous in magnitude. Generating 22.5 GW of power it will supply energy amounting to 4% of China’s national needs. Creating a reservoir as large as Lake Superior, this dam will be good as a grand marvel of modern engineering by becoming the world’s largest concrete structure!
4. Petronas Twin Towers

petronas towers 9h9uS 7071
petronas towers 9h9uS 7071
At 452 meters tall, the Petronas Twin Towers are magnificent and unique. While their familiarity seems at times to diminish their true aura, you only need to stand in front of the towers for one moment to realize the magnitude of the construction. For sheer intimidating height and the sophisticated look, they are a marvel of modern times.
5. Space Telescope Chandra

chandra V1rGa 7071
chandra V1rGa 7071
Also known as the Advanced X-ray Astrophysics Facility, Chandra is an X-ray telescope orbiting the earth and sending back the most spectacular images of the cosmos that man has ever captured. The telescope moves in an orbit which makes it the furthest traveling earth-orbiting man-made object. The X-ray images offered by Chandra since its launch have redefined our notions of the cosmos and have given astronomy a whole new direction.
6. Palm Deira of Dubai

largest manmade island R4N3X 7071
largest manmade island R4N3X 7071
Palm Deira is the latest of Dubai’s trilogy of man-made islands. This island will occupy all of 46.35 million square meters of land reclaimed from the Persian Gulf to make the Palm Deira the largest man-made island in the entire world. All set to be finished by the year 2013, the island will further alter the landscape of effervescent Dubai!
7. Viaduc de Millau Bridge
worlds tallest suspension bridge j5LNs 7071
worlds tallest suspension bridge j5LNs 7071
Stretching higher than the Eiffel Tower, the Viaduc de Millau Bridge is a marvel of art and architecture that caught the eye of even flamboyant French President Jacques Chirac. Stretching across southern France's Tarn River Gorge, it is 1.6 miles (2.6 kilometers) long and soaring to 1,132 feet (343 meters) at its highest point, it is the tallest bridge in the world. Built by the firm that also built the Eiffel Tower, its spectacular presence bowls over one and all!
8. Bird’s Nest

birds nest h8Pf2 7071
birds nest h8Pf2 7071
The Bird’s Nest in the heart of Beijing needs little introduction to anyone, and it is one structure that has now become synonymous with the Olympic Games. Apart from its grand, yet unique design, the stadium is the world’s largest steel structure. No other man-made structure used up as much steel as the Olympic Stadium, with its intricate yet hypnotic design. That surely sets it apart in terms of being a one of a kind venue in the sporting world.
9. Burj-Al-Arab Hotel

burj al arab LCgZF 7071
burj al arab LCgZF 7071
By now almost everyone knows about the Burj-Al-Arab, and if you have not heard of it or seen its picture till now, then welcome back to earth. The hotel stands at a height of 321 meters and is the tallest operational hotel in the world. While the Rosa Tower is set to soon take away that crown, it still will not diminish the unique aura of the Burj, with its unique shape and its own artificial island. This is one hotel where you can live it up in a grand style!
10. Kingda Ka Roller Coaster
kingdaka ride kczfx 7071
kingdaka ride kczfx 7071
At a height of 456 feet, the Kingda Ka Roller Coaster is the tallest fun ride in the world. Located in the Six Flags Theme Park in New Jersey, the ride will take you into a different world and even before you know it, you will be plunging back towards earth at a speed of 128 mph. This heart-stopping and mind-numbing ride is not just the tallest in the world but also the most exhilarating. This is a modern marvel that is just for fun and adrenaline, and that makes it our personal favorite!
11. Rungnado May Day Stadium

may day stadium largest capacity AQX26 7071
may day stadium largest capacity AQX26 7071
Located in Pyongyang, North Korea, the May Day stadium is the largest in the world and has seen some pretty big crowds. The May Day stadium has 150,000 seats and a total floor space of more than 207,000 square meters. The inner stadium floor area covers 25,000 square meters, including 14,000 square meters of which its athletic field is artificially made and 8,300 square meters of lawn. Vertical axis of stadium is 450 meters and horizontal axis 350 meters. Those are just a few numbers from this humongous stage for sporting extravaganza!
12. Akashi Kaikyo Suspension Bridge

akashi bridge longest suspension bridge UMErX 7071
akashi bridge longest suspension bridge UMErX 7071
The Akashi Kaikyo Suspension Bridge is the longest suspension bridge in the world and is a spectacular visual delight. It apparently took 2 million workers 10 years to construct the bridge, 181,000 tons of steel and 1.4 million cubic meters of concrete. The four-mile bridge links the island of Awaji and the mainland city of Kobe. This is probably one man-made marvel that even the Japanese are proud about and look at in awe!
13. Lake Mead

lake mead 4x49x 7071
lake mead 4x49x 7071
Lake Mead is one of my own personal favorites not just because it is such a spectacular human creation among nature’s brilliant creations, but it also brings in the aura of the Hoover Dam into the list. When it was completed, the Hoover Dam was the largest concrete structure in the world, and also the largest power-producing entity. With time all that might have gone, but the artificial lake it creates among the gorgeous Grand Canyons—Lake Mead—is still the world’s largest man-made reservoir. Simply spectacular!
14. Project Genesis

genisis cruise ship pKi2f 7071
genisis cruise ship pKi2f 7071
When finished in 2009, Royal Caribbean's Project Genesis luxury cruise ship will be the largest cruise ship the world has ever known. This modern-day luxury-on-ocean will end up costing a cool $1.24 billion to make. It will measure 1,180 feet long and carry 5,400 passengers. When ready, the ship would have a central park, luxury hotels, restaurants, public spaces, picnic spots and bars. Yes, it is like a little city of its own!
15. Hangzhou Bay Bridge

largest road bridge Af5SZ 7071
largest road bridge Af5SZ 7071
There is something about bridges that we just cannot get enough of. It is just the scientific knowledge and the engineering skill involved in building them that makes them stand out as technical pieces of art. The Hangzhou Bay Bridge is the longest road bridge in the world and another Chinese marvel that made it to our list. The £840 million Bridge, measuring 36km, spans Hangzhou Bay to link China’s financial hub and the port city of Ningbo to the south. The fact that it is anchored in waters that are 60 meters deep in places and yet is so solid and spectacular makes it a feat of accomplishment indeed!
16. Channel Tunnel

eurotunnel iOBes 7071
eurotunnel iOBes 7071
The Channel Tunnel, more popularly known as the Eurotunnel, is the longest under-sea rail tunnel in the world in terms of length of the tunnel under the sea. Connecting England and France, it starts out at Kent in England and finishes at Coquelles near Calais in northern France. Creating a bridge over water is hard enough but to plow under the sea to create a rail tunnel! This is one ride that you will never forget.
17. Singapore Flyer
largest ferry wheel singapore vKTIX 7071
largest ferry wheel singapore vKTIX 7071
These big giant wheels that go round and round giving you a spectacular view of the city are so cool, and the one in London is obviously pretty famous. But there is plenty of hard work and engineering skill behind the apparent simplicity. The Singapore Flyer is the world’s largest Ferris wheel and reaches 42 stories high, it comprises of a 150-metre high wheel built over a three-story terminal building, thus giving it a total height of 165 meters. It not only gives you a view of Singapore in totality but parts of Malaysia and Indonesia as well... Awesome!
18. Pan STARRS-1

worlds largest digital camera mudCH 7071
worlds largest digital camera mudCH 7071
Built at Manoa’s Institute for Astronomy in Honolulu at the University of Hawaii, the largest digital camera has been installed on the Pan STARRS-1 telescope on Haleskala, Maui. This digital wonder along with the telescope will form one of the most powerful observatories on the planet and will monitor the cosmos constantly.
19. MareNostrum

super computer qy3Ix 7071
super computer qy3Ix 7071
It is not often that science and religion get along well, and that makes the MareNostrum all the more special. MareNostrum is the most powerful supercomputer in Europe and while Europe does not cover the world, it is the only one where you will find a church. The supercomputer consists of 2560 JS21 blade computing nodes, each with 2 dual-core IBM 64-bit PowerPC 970MP processors running at 2.3 GHz for 10240 CPUs. All this in a chapel, and the ironic part: it is used for human genome research!
20. San Alfonso Del Mar
san alfonso del mar GMXsR 7071
san alfonso del mar GMXsR 7071
After taking a trip across the planet in search of the mind-boggling modern technological wonders, it is better everyone takes a cool dip on our final spot, and that is exactly why we reserved this one final spot for San Alfonso Del Mar in Chile. This amazing resort in the beautiful South American country sports the world’s largest swimming pool, and when I say large, I mean it. The San Alfonso pool is 1km in length and contains an incredible 250,000 cubic meters of water. The technology used to create the crystal clear water that is transparent to a depth of 35 meters is the real technological aspect of this pool, and an exclusive secret for now. The pool, spread over 8 hectares, is surely good enough for all those who came along on this fabulous journey!
That is the end of the journey, I’m afraid. Hope you all had as much fun and clicked on as many amazing images of these breathtaking human creations as I did. Now that you all cooled off at the San Alfonso Del Mar, just wipe yourself dry and head back home with the memories... Or you can enjoy the pool a bit longer. Adios!